University TypeGovernmental University
CityAydin
AddressAYTEPE MEVKİ
Websitehttp://www.adu.edu.tr